Projektet NORDCAN
Välkommen till NORDCAN – cancerstatistik för de nordiska länderna.

NORDCAN är en databas med cancerstatistik för de nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland.
Här hittar du information om nya cancerfall (incidens), cancerdödlighet, antal personer som lever med en cancerdiagnos (prevalens) och canceröverlevnad. Informationen är fritt tillgänglig i form av tabeller och figurer, för mer än 50 cancerformer.

Vi kan leverera cancerstatistik för långa tidsperioder, för incidens kan vi visa serier på över 70 år, från starten av det första nationella registret 1943 till senaste tillgängliga data. De populationsbaserade data du kan hitta i NORDCAN är oftast mer aktuell än motsvarande cancerstatistik i resten av världen, och databasen uppdateras varje år.

Statistiken i NORDCAN görs tillgänglig av Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), och data har levererats från de nordiska ländernas cancer- och dödsorsaksregister. De nordiska ländernas nationella populationsregister gör det möjligt att följa enskilda cancerpatienter med avseende på död och migration för att beräkna relativ överlevnad och prevalens.

Antal cancerfall kan avvika något från de respektive ländernas nationella statistik. Det beror på att vi i NORDCAN följer internationella regler för att göra cancerstatistiken mer jämförbar mellan länderna (Pukkala et al, 2018). Du kan läsa mer om hur data konverteras, och när data inte är jämförbara, under ”Databasen NORDCAN” i menyn. En detaljerad presentation med exempel på hur databasen kan användas har tagits fram av det norska cancerregistret och kan hittas här: special_issue-NORDCAN.pdf.

  • The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har äganderätt till materialet på websidan. Data är allmänt tillgänglig och får användas som den är med korrekt källhänvisning (se nedan).
  • Systematisk insamling av data för att skapa eller sammanställa (direkt eller indirekt) en samling, databas eller folder utan skriftlig tillåtelse från ANCR via dess sekretariat är förbjudet.
  • Nordic cancer union (NCU) har bidragit med ekonomiskt stöd till projektet.
  • Webbapplikationen har utvecklats i samarbete med Section of Cancer Surveillance IARC.
  • Vi rekommenderar att du läser sektionen Databasen NORDCAN innan du börjar arbeta med NORDCAN.
  • Tabeller och grafer skapas utifrån användarens val. Det kan ta lite tid för programmet att utföra beräkningarna.
Data presenteras i form av:

1. tabeller som kan exporteras till en text-fil alternativt sparas som pdf-fil.
2. grafer som kan sparas genom att högerklicka på bilden eller genom att välja ”Spara Bild som…”.

Du finner incidens, mortalitet och faktablad i nya NORDCAN 2.0 på https://nordcan.iarc.fr. Prevalens, överlevnad och prognoser är enbart tillgängliga i denna gamla version av NORDCAN men kommer snart finnas på den nya webbplatsen. NORDCAN 2.0 finns endast på engelska. Information på de nordiska språken finns enbart i den gamla versionen.

Rekommenderad referenser
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.