Ladda ner
Vi ser helst att ni använder de allmänt tillgängliga resurserna i NORDCAN och delger oss idéer för att vidareutveckla programmet så att blir användbart för er, men under tiden erbjuder vi möjligheten att ladda ner rådata från databasen NORDCAN till en textfil. Data kan därefter läsas in i annat format eller till statistiskt program för vidare analyser. Antal fall, dödsfall eller prevalens samt antal personår under risk per kön och åldersgrupp för vissa populationer och cancerformer finns tillgängliga. Ansök om en tidsbegränsad auktorisering från sekretariatet för att få tillgång till data.

I ansökan bör följande information ingå:
1. Namn, institution och email-adress
2. Projektets titel
3. Vilka data som önskas ladda ner
4. Syfte (hur data skall användas och ev publikation)
5. Tidsplan

Använd rekommenderad referens när du använder data och/eller material från NORDCAN. Vänligen skicka även en kopia (pdf-format) på publicerat material till NORDCAN-sekretariatet.
Population
År*
Typ av data
Incidens
Mortalitet
Prevalens
Cancer
Kön
Män
Kvinnor
Lösenord
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.

Anmärkning
The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har äganderätt till materialet på websidan. Systematisk insamling av data för att skapa eller sammanställa (direkt eller indirekt) en samling, databas eller folder utan skriftlig tillåtelse från ANCR via NORDCAN-sekretariatet är förbjudet.
Rekommenderad referens
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.