NORDCAN projektet
Velkommen til NORDCAN – Kræftstatistik for de nordiske lande

NORDCAN er en database med kræftstatistik for de nordiske lande; Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Grønland.
Her finder du oplysninger om nye kræfttilfælde (incidens), kræftdødsfald, antal personer der lever med en kræftdiagnose (prævalens) og kræftoverlevelse. De forskellige informationer er frit tilgængelige i form af tabeller og figurer for mere end 50 kræftformer.

Vi kan levere kræftstatistik for mange år, for incidens har vi en serie over mere end 70 år, fra starten af det første nationale cancerregister i 1943 til det seneste år med tilgængelige data.
De populations-baserede data, der er til rådighed i NORDCAN databasen, er således nyere end tilsvarende kræftstatistikdata i resten af verden, og vi opdaterer databasen hvert år.

De summerede data er stillet til rådighed af Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), og data er leveret fra de nationale cancerregistre og dødårsagsregistre. Vi har mulighed for at følge de enkelte kræftpatienter med hensyn til død og emigration i befolkningsregistrene, når vi beregner prævalens og relativ overlevelse.

Antallet af kræfttilfælde kan afvige en smule fra de antal, der rapporteres i de nationale årsrapporter. Det skyldes, at vi i NORDCAN følger internationale regler, så statistikken bliver mere sammenlignelig mellem de forskellige lande (Pukkala et al, 2018).
Du kan læse mere om, hvordan vi konverterer data og hvor data ikke kan sammenlignes i menupunktet ”NORDCAN databasen”. En detaljeret præsentation fra det norske cancerregister med eksempler på, hvordan databasen bruges, kan findes i special_issue-NORDCAN.pdf..

  • The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har ejendomsret til materialet på hjemmesiden. Data udtrukket fra denne hjemmeside er offentligt tilgængeligt. Det må bruges "som det er", men skal citeres med angivelse af den anbefalede reference (se nedenfor).
  • Systematisk nedhentning og anvendelse af data i samlinger, databaser eller oversigter uden skriftlig tilladelse fra ANCR gennem sekretariatet er ikke tilladt.
  • Denne anvendelse af databasen er udviklet i samarbejde med Section of Cancer Surveillance (CSU) i IARC.
  • Nordic cancer Union (NCU) har støttet projektet økonomisk.
  • Tabeller og grafer bliver dannet på baggrund af de valg, som brugeren har taget. Det kan godt tage lidt tid at beregne tabeller og grafer i programmet.
Data kan præsenteres som:

1. Tabeller der kan eksporteres til en tekst-fil eller gemmes som en pdf-fil.
2. Grafer der kan gemmes ved at højreklikke på billedet og vælge funktionen 'Gem billede som …'.

Incidens, dødelighed og faktaark kan nu tilgås på engelsk i den nye NORDCAN 2.0 på https://nordcan.iarc.fr. Prævalens, overlevelse og fremskrivninger findes fortsat i den gamle NORDCAN-version http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/dk/frame.asp, men flyttes til den nye version løbende. Nationale sprog vil fremover kun findes i faktaark.

Anbefalede referencer
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.