Tabeller > Åldersspecifika
 
Population/År* 
Kön  

 Män
 Kvinnor
Typ av data  

 Incidens
 Mortalitet
Resultaten är sorterade efter 

Statistika 
 Rater
 Antal
Output fil  
 text

* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.
Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.