Kvalitetstabellerna (Incidens)
Cancer 
 
 
 Män
 Kvinnor

Kvalitetstabellerna för incidens omfattar tre mått för varje entitet, land och kön för varje tidsperiod som canceröverlevnad visas för:
  1. MV% - andelen mikroskopiskt verifierade cancerfall, ett kvalitetsmått
  2. DCO% - andelen fall som inkluderas i incidensen som enbart baseras på information från dödsorsaksintyg. Dessa fall exkluderas från överlevnadsberäkningarna. Sverige använder inte dödsorsaksintyg som källa till cancerregistreringar.
  3. M:I% - kvoten mellan antal döda och incidensen uttryckt i procent, ett mått på hur komplett registret är.