Kvalitetstabellerna (Överlevnad)
Cancer 
 
 
 Män
 Kvinnor

Kvalitetstabellerna för överlevnad visar inklusions- och exklusionskriterier för överlevnadsberäkningarna fördelat på entitet, land och kön för de 10 tidsperioderna som överlevnaden beräknas för.
Exklusionskriterier:
  1. Alder vid diagnos är 90 år eller äldre.
  2. Cancer som identifierats enbart från dödsorsaksintyg eller upptäckts först efter obduktion, eftersom diagnosdatum då saknas.
  3. Negativ uppföljningstid (till exempel på grund av att personen emigrerat innan diagnosdatum).
  4. Om flera tumörer av samma typ diagnosticeras vid samma tillfälle inkluderas endast en av dem.
  5. Visas inte i NORDCAN – Undergrupper av cancer i läpp, munhåla, och svalg samt för leukemi visas inte före 1978 och några andra grupper är för små för att överlevnad ska kunna beräknas (minst 25 fall om inte sammanslagning med andra tidsperioder är möjlig).