Prevalens > Tabeller enligt befolkning
 
Population/År 
Kön  
 Män
 Kvinnor
 Båda könen
Statistika/Ålder  
 
Från
Till
Funktion 
Resultaten är sorterade efter:
Output fil  
 text

Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.