Grafer > Stapeldiagram per befolkning
Population/År* 
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Statistika/Ålder 
 
Från 
 Till
Kön 
 Män
 Kvinnor
Cancer  
Graf  
 Exkludera icke-melanom från diagrammet
 Lägg till vertikala stödlinjer
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.