Grafer > Trender (Incidens/Mortalitet)
Cancer*/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År 
Start


Slut
Typ av data 
 Incidens
 Mortalitet
Statistika/Ålder 
 
Från 
 Till
Graf 
 Orientering
 Stående
 Liggande
 Valmöjligheter 
 Lägg till stödlinjer
 Lägg till trendlinjer
 Lägg till symboler
 Linjetyp
 Tunn
 Mellan
 Fet
 Smoothing/jämna ut 
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.
1. Du kan välja max 12 kurvor (använd knappen 'Kontrollera kurvor' om nödvändigt).
2. Smoothing (glidande medelvärde): för varje år beräknas statistiken utifrån antal och personår under risk för perioden 1 (ingen utjämning), 3 eller 5 år.
Exempel på output: