Grafer > Trender per ålder (Incidens/Mortalitet)
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År 

Start
  
Slut
  
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Ålder 
Från
Åldersintervall
Antal
Graf 
 Orientering
 Stående
 Liggande
 Valmöjligheter 
 Lägg till stödlinjer
 Lägg till trendlinjer
 Lägg till symboler
 Linjetyp
 Tunn
 Mellan
 Fet
 Smoothing/jämna ut 
Ålder från: första valda åldersgrupp.
Åldersintervall: 5,10, ..., 25 år.
Antal: antal åldersgrupper (d v s linjer i diagrammet). Max 12 tillåts.
Smoothing (glidande medelvärde): för varje år beräknas statistiken utifrån antal och personår under risk för perioden 1 (ingen utjämning), 3 eller 5 år.
Exempel på output: