Grafer > Åldersspecifika kurvor (Incidens/Mortalitet)
Cancer*/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År* 

 Grupperad
 Individuella år
Typ av data 
 Incidens
 Mortalitet
Ålder 
Från
Till
Graf 
 Orientering
 Stående
 Liggande
 Valmöjligheter 
 Lägg till stödlinjer
 Lägg till symboler
 Linjetyp
 Tunn
 Mellan
 Fet
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.
Du kan välja max 12 kurvor (använd knappen 'Kontrollera kurvor' om nödvändigt).
Exempel på output: