Tabeller > Aldersspesifikke
 
Populasjon/År* 
Kjønn  

 Menn
 Kvinner
Data type  

 Insidens
 Dødelighet
Resultater fordelt på 

Statistik 
 Rater
 Antall
Output fil  
 Tekst

* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.
Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.