Kvalitetstabeler (Overlevelse)
Kreftform 
 
 
 Menn
 Kvinner

Kvalitetstabeller for overlevelse viser kriterier for inklusjon og eksklusjon fordelt på entitet, land og kjønn for de 10 periodene overlevelsesberegningene er vist for.
Eksklusjon blir gjort når:
  1. Alder ved diagnose er 90 år eller eldre
  2. Tilfeller identifisert fra dødsattest alene (DCO) eller obduksjon alene, da kan vi ikke vite diagnosedato for krefttilfellet
  3. Negativ oppfølgningstid kan ikke håndteres (dersom en person har emigrert før diagnosedato for eksempel)
  4. Ved flere tilfeller i samme entitet med samme diagnosedato, blir ett tilfelle inkludert
  5. Ikke vist i NORDCAN – Undergrupper for leppe, munnhule og svelg og for leukemi vises ikke overlevelsesstatistikk før 1978. Dessuten er noen grupper for små til at overlevelse kan estimeres, det skal være minst 25 tilfeller i live ved starten av intervaller, med mindre estimatet kan gjøres ved å slå sammen flere tidsperioder.