Prevalens > Tabeller fordelt på kreftformer
 
Populasjon/År 
Kjønn  
 Menn
 Kvinner
 Begge kjønn
Statistik/Alder  
 
Fra
Til
Valgmuligheter 
Resultater fordelt på:
Output fil  
 Tekst

Output filene (tekst) vil være tilgjengelige ved et klikk på ikonene som finnes under tabellen.