Overlevelse > Søylediagram fordelt på land
 
Kreftform 
 
 

Output eksempel: