Grafer > Aldersspesifikke kurver (Insidens/Dødelighet)
Kreftform*/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon/År* 

 Gruppert år
 Individuell år
Data type 
 Insidens
 Dødelighet
Alder 
Fra
Til
Grafer 
 Orientering
 Stående
 Liggende
 Valgmuligheter 
 Legg til gitterlinjer
 Legg til symboler
 Linje stil
 Tynn
 Medium
 Tykk
* Flere samtidige valg er mulig ved å bruke 'Ctrl' tasten.
 Du kan velge opptil 12 kurver (bruk "Sjekk kurver" knappen hvis nødvendig).
Output eksempel: