Ennuste
Tämä toiminto tuottaa syöpäilmaantuvuuden ja -kuolleisuuden ennusteita tulevaisuuteen (eri ennustemenetelmät yli ja alle 5 vuoden päähän ulottuville ennusteille). Ennusteisiin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka on ymmärrettävä ja otettava huomioon ennusteita tulkittaessa. NORDCAN ei ota vastuuta ennusteiden paikkansapitävyydestä.Tulevaisuuden väestömäärät perustuvat kansallisten tilastokeskusten ennusteisiin.

Korkeintaan 5 vuoden päähän ulottuvat ennusteet

Lyhyen tähtäyksen ennusteet lasketaan Kansainvälisessa syöväntutkimuskeskuksessa (IARC) tekemällä ohjelmalla, joka perustuu Tadeusz Dyban ja Timo Hakulisen Suomen Syöpärekisterissä kehitettyihin ennustemenetelmiin.
Ennusteet valitulle maalle, syövälle, sukupuolelle ja tulevaisuuden vuodelle perustuvat ikä-periodimalleihin ja vaativat havaintopohjakseen vähintään 50 syöpätapausta tai syöpäkuolemaa kuutena viimeisenä havaintovuotena. Tulokset esitetään ikäryhmittäin ja ikäryhmäsummana ja ennusteen ohella esitetään ennusteen epävarmuutta kuvaava ”ennusteväli” (prediction interval). Tulokset esitetään myös graafisesti.

Yli 5 vuoden päähän ulottuvat ennusteet

Pitkän tähtäyksen ennusteet tuotetaan Harald Fekjærin and Bjørn Møllerin Norjan Syöpärekisterissä tekemällä NORDPRED-ohjelmalla.
Ennusteet valitulle maalle, syövälle, sukupuolelle ja tulevaisuuden vuodelle perustuvat ikä-periodi-syntymäkohorttimalleihin ja vaativat havaintopohjakseen vähintään 100 syöpää tai syöpäkuolemaa kullakin kolmella viimeisellä ennustetta edeltävällä 5-vuotiskaudella. Ennuste voidaan ulottaa jopa neljälle tulevaisuuden 5-vuotisjaksolle. Tulokset esitetään ikäryhmittäin ja ikäsummana. Syöpämäärän tai syöpäkuolemien määrän ennustettu muutos jaetaan kahteen osaan: toinen kertoo riskin muuttumisesta, toinen väestön määrän kasvun ja ikääntymisen vaikutuksesta. Tulokset esitetään myös graafisesti.

NORDCAN-ennusteet ovat seuraavien tahojen yhteistyötä:

1. Jacques Ferlay (IARC)
2. NORDCAN-työryhmä
3. Ennusteiden laadinnan ekspertit:
   Bjørn Møller, Norjan Syöpärekisteri
   Harald Fekjaer, The Cancer Registry of Norway
   Tadeusz Dyba
   Timo Hakulinen


Suositeltu viite:

  1. Bray F, Møller B. Predicting the future burden of cancer. Nat Rev cancer. 2006;6:63-74
  2. Dyba T, Hakulinen T, Päivärinta L. A simple non-linear model in incidence prediction. Statistics in Medicine 16: 2297-309, 1997.
  3. Dyba T, Hakulinen T. Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat Med. 2000 Jul 15;19(13):1741-52.
  4. Hakulinen T, Dyba T. Precision of incidence predictions based on Poisson distributed observations. Statistics in Medicine 13: 1513--23, 1994.
  5. Møller B, Fekjaer H, Hakulinen T, Sigvaldason H, Storm HH, Talback M, Haldorsen T (2003) Prediction of cancer incidence in the Nordic countries: empirical comparison of different approaches. Stat Med 22(17): 2751–2766
  6. NORDPRED: http://www.kreftregisteret.no/en/Research/Projects/Nordpred/
  7. Stata macros for short-term predictions available at: http://www.cancer.fi/syoparekisteri/en/general/links/
  8. United Nations, World Population Prospects, the 2008 revision http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - Kaikki oikeudet pidätetään.