Taulukot > Ikävakiodut ilmaantuvuusluvut Alueittain
 
Maa/Vuosi* 
Sukupuoli  
 Miehet
 Naiset
Tietotyyppi  
 Ilmaantuvuus
 Kuolleisuus
Iät  
Iän alaraja
ja yläraja
Vaihtoehdot 
Tulosten järjestys:

Standard error
Tulostiedosto  
 teksti

* Voit valita useampia vaihtoehtoja pitämällä "Ctrl"-näppäintä pohjassa.
Tulostiedostot (teksti) saat esille klikkaamalla ikoneita taulukon alareunassa.