Prevalenssi > Taulukot vuosittain
 
Syöpä/Sukupuoli 
 
 
 Miehet
 Naiset
 Molemmat sukupuolet
Maa/Vuosi 

Alkuvuosi
  
Loppuvuosi
  
Suure/Iät 
Iän alaraja 
  
ja yläraja
  
Vaihtoehdot 
 Tulostiedosto (teksti)

Tulostiedostot (teksti) saat esille klikkaamalla ikoneita taulukon alareunassa.