Elossaololuvut > aikatrendi (kaikki iät)
Syöpä*/Sukupuoli 
 
 
 Miehet
 Naiset
Maittain Elossaoloaika 

Grafiikka 
 Kuvan muoto
 Pysty
 Vaaka
 Lisäpiirteitä 
 Apuviivat
 Trendiviivat
 Käyräsymbolit
 Viiva
 Ohut
 Paksumpi
 Paksuin
* Voit valita useampia vaihtoehtoja pitämällä "Ctrl"-näppäintä pohjassa.
Voit valita enintään 12 kurvaa (käytä tarvittaessa "Tarkista valinta" -näppäintä).
Tulostusmalli: