Fremskrivninger
Disse beregninger giver mulighed for kort- og langsigtede fremskrivninger af kræftincidens og -dødelighed i de nordiske lande. At fremskrive er usikkert og resultater skal altid tolkes med forsigtighed. Forfatterne påtager sig ikke noget ansvar eller forpligtigelse hvad angår tillid til og/eller brug af resultaterne. Befolkningsfremskrivningerne er trukket fra de nationale statistikbureauer.

Kortsigtede fremskrivninger (op til 5 år)

De kortsigtede fremskrivninger anvender et program udviklet i IARC baseret på Tadeusz Dyba og Timo Hakulinens metoder.
For en udvalgt kombination af data type, land, kræftform, køn og et ”sidste” observationsår, bliver fremskrivningerne udført ved hjælp af alder-periode modeller som kræver mindst 6 fortløbende år med data der omfatter mindst 50 registrerede kræfttilfælde eller kræftdødsfald (samlet for alle aldre) per år. Resultaterne præsenteres fordelt på aldersgrupper og samlet for alle aldre med de tilhørende prædiktionsintervaller. Grafisk præsentation af resultaterne er også til rådighed.

Langsigtede fremskrivninger (mere end 5 år)

Langsigtede fremskrivninger er beregnet med NORDPRED programmet udviklet af Harald Fekjær og Bjørn Møller fra det norske Kreftregister.
For den valgte kombination af data type, land, kræftform, køn og ”sidste” observationsår er fremskrivningerne foretaget med en alder-tid-kohorte model, som kræver data fra mindst 15 fortløbende år (for at kunne danne mindst tre 5-års perioder) og med mindst 100 kræfttilfælde eller -dødsfald (samlet for alle aldre) per 5-års periode. Modellen kan fremskrive op til fire 5-års perioder. Resultaterne præsenteres fordelt på aldersgrupper og samlet for alle aldre. For hver fremskrivningsperiode bliver ændringen i antal fremskrevne kræfttilfælde eller -dødsfald i forhold til den sidste observationsperiode opdelt i en del, der kan tilskrives ændringen i risiko for at få eller dø af kræft, og en anden del, der kan tilskrives ændringer i befolkningsstørrelse og alderssammensætning. Grafisk præsentation af resultaterne er også til rådighed her.

Dette projekt er et samarbejde mellem:

1. Jacques Ferlay, IARC
2. NORDCAN sekretariatet
3. og de følgende eksperter:
   Bjørn Møller, Det norske Kreftregister
   Tadeusz Dyba
   Timo Hakulinen


Referencer:
  1. Bray F, Møller B. Predicting the future burden of cancer. Nat Rev cancer. 2006;6:63-74
  2. Dyba T, Hakulinen T, Päivärinta L. A simple non-linear model in incidence prediction. Statistics in Medicine 16: 2297-309, 1997.
  3. Dyba T, Hakulinen T. Comparison of different approaches to incidence prediction based on simple interpolation techniques. Stat Med. 2000 Jul 15;19(13):1741-52.
  4. Hakulinen T, Dyba T. Precision of incidence predictions based on Poisson distributed observations. Statistics in Medicine 13: 1513--23, 1994.
  5. Møller B, Fekjaer H, Hakulinen T, Sigvaldason H, Storm HH, Talback M, Haldorsen T (2003) Prediction of cancer incidence in the Nordic countries: empirical comparison of different approaches. Stat Med 22(17): 2751–2766
  6. NORDPRED: http://www.kreftregisteret.no/en/Research/Projects/Nordpred/
  7. Stata macros for short-term predictions available at: http://www.encr.com.fr/stata-macros.htm
  8. United Nations, World Population Prospects, the 2008 revision http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.