Nyheder og advarsler
Nyheder

  Flere kræfttilfælde og nye cancer grupper er tilføjet i denne NORDCAN version. Kræfttilfælde som ikke tidligere har været inkluderet i NORDCAN, findes i gruppen ”Myeloproliferative sygdomme” og for Danmarks vedkommende også i gruppen ”Myelodysplastiske syndromer”. Vi har flyttet nogle diagnoser fra ”Andre specificerede” til ”Andre maligne hæmatologiske sygdomme” så vi kan samle de tre nye grupper sammen med lymfomer og leukæmier til en samle kategori ”Maligne hæmatologiske sygdomme”. Det gennemsnitlige årlige ekstra antal tilfælde de senere år er for Danmark 726, Finland 42, Island 14, Norge 129 og Sverige 371.
  Kræftoverlevelse bliver nu vist i ti 5-års perioder fra 1966-1970 til 2011-2015. Vi ændrer perioder med hver ny version af NORDCAN for at kunne vise overlevelse for den senest tilgængelige 5-års diagnose periode. Vi har tilføjet tabeller med inklusioner og eksklusioner for overlevelsesberegningerne til overlevelse under Interaktive analyser.
  Kvalitetstabeller for incidens og for overlevelse er inkluderet.
  FAQ (ofte stillede spørgsmål) er nu inkluderet.

Advarsel

  Svenske dødsfald efter ”Galdeblære” kræft for perioden 1971-1996 var fejlplacerede i ”Lever” gruppen i version 7.3.
  Registreringen af de ny typer kræfttilfælde i grupperne ”Myelodysplastisk syndrom” og ”Myeloproliferative sygdomme” starter ikke samme år i de forskellige nordiske lande og er dermed ikke direkte sammenlignelige de første år.
  Det svenske cancerregister søger ikke efter kræfttilfælde i dødsårsagsregisteret med efterfølgende verifikation af canceroplysninger i andre registre, som de andre cancer registre i Norden gør. Svenske incidensrater kan derfor være for lave, specielt for højere aldre og for kræftformer med høj dødelighed. Det kan resultere i for optimistisk overlevelse, da incidente kræfttilfælde med kort overlevelse ikke bliver inkluderet. Bugspytkirtel- og lungekræft er eksempler på kræftformer, hvor svenske incidensrater ikke er direkte sammenlignelige med incidensrater i andre nordiske lande, og det anbefales at bruge dødelighedsrater i sammenligninger. Den maksimale indflydelse på kræftoverlevelsen af at inkludere kræfttilfælde, der er identificeret via en kræftdiagnose i Dødsårsagsregisteret, er for Danmark for årene 1999-2003 estimeret til at sænke 1-års relativ overlevelse med op til 1.5% point.

Mere detaljerede advarsler kan findes under Noter i ”NORDCAN databasen”.


NORDCAN © 2017 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres.