Prævalens > Tabeller fordelt på population
 
Kræftform/År 
 
 
 
Køn  
 Mænd
 Kvinder
 Begge køn
Statistik mål/Alder  
 
fra
til
Optioner 
Resultaterne er sorteret efter:
Output  
 Tekst
 Nationale
 Regionale
 Nationale/Regionale

Output filerne (Tekst) vil være tilgængelige ved et klik på ikonerne som kan findes under tabellen.