Prævalens > Tabeller fordelt på år
 
Kræftform/Køn 
 
 
 Mænd
 Kvinder
 Begge køn
Population/År 

start
  
slut
  
Statistik mål/Alder 

fra  
  
  til
  
Output fil 
 Tekst

Output filerne (Tekst) vil være tilgængelige ved et klik på ikonerne som kan findes under tabellen.