Grafer > Trender fordelt på alder (Incidens/Dødelighed)
Kræftform/Køn 
 
 
 Mænd
 Kvinder
Population/år 

start
  
slut
  
Data type  
 Incidens
 Dødelighed
Alder 
fra
aldersgruppe
antal
Graf 
 orientering
 stående
 liggende
 Options 
 tilføj gitterlinjer
 tilføj linjer for trend
 anvend symboler
 linje-type
 tynd
 medium
 tyk
 udjævning 
Alder fra: første aldersgruppe valgt.
Aldersinterval: 5,10, … , 25 år.
Antal: Antal aldersgrupper (dvs. kurver på grafen). Du kan højst vælge 12 kurver.
Udjævning (simpelt glidende gennemsnit): for hvert år beregnes den aldersspecifikke rater over en periode af 1 (ingen udjævning), 3 eller 5 år.
Output eksempel: