Prediktioner på kort sikt
 
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Population/År 

Senaste
  
Prediktion
  
Notera:
Det kan ta en liten stund att utföra databearbetningen.

 Senaste: senast observerade år.
 Prediktion: predicerat år (senaste observerade år plus 5).