Prediktioner på långt sikt
 Prediktionen för incidens av prostata- och bröstcancer samt gruppen Samtliga lägen utom icke-malignt melanom i huden påverkas av frekvensen av PSA-testning samt införandet av mammografiscreening vilket kan påverka prediktionens tillförlitlighet. Ett alternativ är att använda konstanta rater istället för det predicerade värdet.
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År 

Senaste:
  
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Metod  
 NORDPRED
 Konstanta rater
Notera:
 Det kan ta en liten stund att utföra databearbetningen.
 Senaste: senast observerade år.
 Metod: prediktioner utförs med NORDPRED (modellering) eller med hjälp av konstanta rater utifrån den senaste femårsperioden före valt ”Senaste” år i menyn.