Överlevnad
Här kan hittas åldersspecifik och åldersstandardiserade (ICSS) 1- och 5-års relativ överlevnad för länder efter kön och för bröst- och prostatacancer även 10-års överlevnad. Patienter ingår för år 1966-2015 med uppföljning för dödsfall och utvandring till 2016. ANCR projektet " The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries " publicerades i Acta Oncologica 2010 issue 5. Här beskrivs 5-års relativ överlevnad 1964-2003 i 13 artiklar. Länkar till artiklarna kan hittas på www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.

Tabeller kan exporteras till en text-fil.
Grafer kan sparas genom att högerklicka på bilden eller genom att välja ”Spara Bild som…”.
Tabeller per

    Land
    Cancerläge
    Tidsperiod

    Kvalitet

Grafer 

  Linjediagram
    Trender
    Åldersspecifika kurvor per
       Land
       Tidsperiod
       Tidsperiod/land

  Stapeldiagram
    per Land
    per Tidsperiod
    Förbättring i överlevnad de senaste 15 åren


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.