Projektet NORDCAN
Välkommen till NORDCAN. Här presenteras statistik i form av incidens, mortalitet, prevalens och överlevnad för 50 vanliga cancersjukdomar i de nordiska länderna. Det finns även regional statistik (incidens, mortalitet och prevalens) i upp till sex regioner per land. En detaljerad presentation från det norska cancerregistret med exempel på hur det kan användas kan hittas på special_issue-NORDCAN.pdf. Incidens och mortalitet på mer detaljerad geografisk indelning återfinns i programmet NORDCAN för PC för perioden 1970-2006.
  • The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har äganderätt till materialet på websidan. Data är allmänt tillgänglig och får användas som den är med korrekt källhänvisning (se nedan).
  • Systematisk insamling av data för att skapa eller sammanställa (direkt eller indirekt) en samling, databas eller folder utan skriftlig tillåtelse från ANCR via dess sekretariat är förbjudet.
  • Nordic cancer union (NCU) har bidragit med ekonomiskt stöd till projektet.
  • Webbapplikationen har utvecklats i samarbete med Section of Cancer Surveillance IARC.
  • Vi rekommenderar att du läser sektionen Databasen NORDCAN innan du börjar arbeta med NORDCAN.
  • Tabeller och grafer skapas utifrån användarens val. Det kan ta lite tid för programmet att utföra beräkningarna.
Data presenteras i form av:

1. tabeller som kan exporteras till en text-fil alternativt sparas som pdf-fil.
2. grafer som kan sparas genom att högerklicka på bilden eller genom att välja ”Spara Bild som…”.


Rekommenderad referenser
Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Kejs AMT, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Khan S, Leinonen MK, Ólafsdóttir E, Petersen T, Schmidt LKH, Trykker H, Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 7.3 (08.07.2016). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.