Animerade kartor över cancerincidens och -mortalitet
Nordiska animerade kartor som visar geografisk spridning av cancerincidens under perioden 1971-2010. För lägena ’Urinblåsa och övriga urinvägar’ samt ’Hjärna och övriga nervsystemet’ är de nya koderna (Urinblåsa: D09.0, D30.1, D41.1-9 och Hjärna: D35.2-4, D44.3-5) ännu inte inkluderade. Incidensen som presenteras i kartorna kan därför vara något lägre än i NORDCANS övriga tabeller och diagram.
Kartorna nås direkt via selektion nedan.

Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Animerade kartor över cancermortalitet finns för utvalda cancerformer för perioden 1971-2003. Dessa nås via http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort.

Rekommenderad referens för animerade incidenskartor:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir E, Storm H, Christensen N, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2010. Association of the Nordic Cancer Registries. Finnish Cancer Registry, Nordic Cancer Union 2014. Available from http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_14/, accessed on day/month/year.

Rekommenderad referens för animerade mortalitetskartor:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir GH, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer mortality in the Nordic countries, 1971-2003. Nordic Cancer Union 2008: http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort, accessed on day/month/year. .


NORDCAN © 2013 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.