Animerade kartor över cancerincidens och -mortalitet
De animerade kartorna visar geografisk spridning av cancerincidens i Norden under perioden 1971-2015. De animerade kartorna kan laddas ner direkt via Nordcan. Kartorna finns endast i en engelsk version men urval för de enskilda cancersjukdomarna uppdelat på kön kan göras på svenska nedan. Animationer av undergrupper till leukemi är inte inkluderat.

En länk till projektet om de animerade kartorna, ”Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2015” med en mer detaljerad beskrivning finns på https://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_18/.

Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
För cancerdödlighet finns animeringar för utvalda cancerformen under perioden 1971 – 2003 och är tillgängliga via länken http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort. Dessa animerade kartor kommer framöver att uppdateras till åren 1971 – 2015.

Rekommenderade referenser till de animerade kartorna för cancerincidens:
Patama T, Engholm G, Larønningen S, Ólafsdóttir E, Khan S, Storm H, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer incidence in the Nordic countries, 1971-2015. Nordic Cancer Union 2018. https://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic_18/, accessed on day/month/year.

Rekommenderade referenser till de animerade kartorna för cancermortalitet:
Patama T, Engholm G, Klint Å, Larønningen S, Ólafsdóttir GH, Pukkala E. Small-area based map animations of cancer mortality in the Nordic countries, 1971-2003. Nordic Cancer Union 2008: http://astra.cancer.fi/cancermaps/Nordic/mort, accessed on day/month/year. .


NORDCAN © 2013 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.