Incidens/Mortalitet
Tabeller kan exporteras till en text-fil.
Grafer kan sparas genom att högerklicka på bilden eller genom att välja ”Spara Bild som…”.
Tabeller
Åldersspecifika
Rater standardiserade enligt 
    Befolkning
    Cancer
    År

    Kvalitet
Grafer
Linjediagram  
    Åldersspecifika kurvor
    Kumulativ risk per ålder
    Trender: standardiserade rater
    Trender per ålder
    Trender per födelsekohort

Stapeldiagram per  
    Befolkning
    Cancer

Cancerkarta
Cirkeldiagram 
Befolkningspyramid

Valmöjligheter
   Kort eller långt prediktioner
   Brytpunktsanalys (Breakpoint analysis)

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.