NORDCANs arbetsgrupp
NORDCAN projektgruppen består av:

NORDCAN sekretariatet, en representant för envar av de nordiska cancerregister , inklusive Kræftens Bekæmpelse i Danmark, på uppdrag av Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), och programutvecklaren på IARC. Nationella företrädare är Lise Kristine Höjsgaard Schmidt (Danmark), Terji Petersen (Färöarna), Henrik L. Hansen (Grönland), Anni Virtanen (Finland), Elínborg Ólafsdóttir (Island), Tom Børge Johannesen (Norge), och Staffan Khan (Sverige).
NORDCAN sekretariatet inkluderar: Gerda Engholm, Niels Christensen, Anne Mette T. Kejs, Linda Aagaard Thomsen och Hans H. Storm.
Jaques Ferlay är programutvecklaren på IARC.

NORDCAN projektet sponsrades av Nordic Cancer Union (NCU).


NORDCAN © 2009 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.