Cancerlexikon (Databasen NORDCAN)
Lexikonet över cancerlägen som används i NORDCAN baseras på International Classification of Diseases, 10e revisionen. Eftersom originaldata var kodat enligt tidigare versioner var det nödvändigt att kombinera vissa lägeskoder för att få jämförbara data över tidsperioden som visas. Användare som önskar en mer detaljerad klassificering bör kontakta registren för att få tillgång till sådana data. Diagnosordningen kan sorteras enligt ICD-10 eller namnet/beteckningen.
ICD-10Beteckning
 C00-14\C10.1  Läpp, munhåla och svalg
 C00.0-2,C00.5-9  Läpp
 C00.3-4,C02-04,C05.0,C06  Tunga
 C01,C05.1-9,C09,C10.0,C10.2-9  Mellansvalg
 C07-08  Spottkörtel
 C11  Övre svalgrum
 C12-13  Nedre svalg
 C14  Svalg, ofullständigt angiven
 C15  Matstrupe
 C16  Magsäck
 C17  Tunntarm
 C18  Tjocktarm
 C18-21  Tjock- och ändtarm
 C19-21  Ändtarm och anus
 C22  Lever
 C23-24  Gallblåsa och gallvägar
 C25  Bukspottkörtel
 C26,C39,C76-80, C97  Okänd och ofullständigt angiven
 C30-31  Näshåla och bihålor
 C32+C10.1  Struphuvud
 C33-34  Lunga (inkl. luftstrupe och luftrör)
 C37,C38.0-3,C38.8,C45.1-7,C46.2-9,C47-48,C74,C75.0,C75.4-9  Annan specificerad
 C38.4+C45.0+C45.9  Lungsäck
 C40-41  Skelett
 C43  Malignt melanom i huden
 C44+C46.0  Hud, icke malignt melanom
 C49+C46.1  Bindväv, muskler och annan mjuk vävnad
 C50  Bröst
 C51-52,C57.7-9  Övriga kvinnliga könsorgan
 C53  Livmoderhals
 C54  Livmoderkropp
 C55+C58  Livmoder, ospecificerat ställe
 C56,C57.0-4  Äggstock, äggledare och breda livmoderbanden
 C60+C63  Penis och övriga manliga könsorgan
 C61  Prostata
 C62  Testikel
 C64  Njure
 C65-68+D09.0-1+ D30.1-9+D41.1-9  Urinblåsa och övriga urinvägar
 C69  Öga
 C70-72+C75.1-3+D32-33+D35.2-4,D42-43,D44.3-5  Hjärna och övriga nervsystemet
 C73  Sköldkörteln
 C81  Hodgkins lymfom
 C81-86,C88,C90-96,D45-47.0-1,3-9  Maligna hematologiska sjukdomar
 C82-86  Non-Hodgkin-lymfom
 C88,C96,D47.0,7-9  Andra maligna hematologiska sjukdomar
 C90  Multipelt myelom
 C91-95  Leukemi
 C91.0  Akut lymfatisk leukemi
 C91.1  Kronisk lymfatisk leukemi
 C91.2-9  Övriga och icke specificerade lymfatiska leukemier
 C92.0+C93.0+C94.0+C94.2+C94.4-5  Akut myeloisk leukemi
 C92.1+C93.1+C94.1  Kronisk myeloisk leukemi
 C92.2-9+C93.2-9+C94.3+C94.7  Övriga och ospecificerade myeloiska leukemier
 C95  Leukemi, ospecificerad
 CXX.X+ D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  Samtliga lägen
 CXX.X\(C44+C46.0)+D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  Samtliga lägen utom icke malignt melanom i huden
 CXX.X\(C44+C46.0+C50+C61)+D09.0-1+D30.1-9+D35.2-4+D41.1-9+D32-33+D42-43+D44.3-5+D45-46+D47.0-1,3-9  All cancer förutom hudcancer (exklusive melanom), bröstcancer och prostatacancer
 D45+D47.1,3-5  Myeloproliferativa sjukdomar
 D46  Myelodysplastiska syndrome

NORDCAN © 2014 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.