Tabeller > Rater standardiserade enligt cancer
 
Cancer/År* 
 
 
 
Kön  
 Män
 Kvinnor
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Ålder  
Från
Till
Funktion 
Resultaten är sorterade efter:

Standardavvikelse
Output  
 text
 Nationalla
 Regionala
 Nationalla/Regionala

* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.
Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.