Tabeller > Rater standardiserade enligt år (Incidens/Mortalitet)
 
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År 

Startår
  
Slutår
  
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Ålder 
Från 
Till
Funktion 
 Standardavvikelse
 Estimerad årlig procentuell förändring (EÅPF)
 Output fil (text)

Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.