Prevalens > Tabeller enligt cancer
 
Cancer/År 
 
 
 
Kön  
 Män
 Kvinnor
 Båda könen
Statistika/Ålder  
 
Från
Till
Funktion 
Resultaten är sorterade efter:
Output  
 text
 Nationalla
 Regionala
 Nationala/Regionalla

Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.