Prevalens > Tabeller enligt år
 
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
 Båda könen
Statistika/Ålder 

Från 
  
Till
Population/År 

Startår
  
Slutår
  
Output fil 
 text

Outputfilerna (text) blir tillgängliga med ett klick på ikonerna längst ner i tabellen.