Grafer > Cirkeldiagram
Population/År* 
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Ålder 
Från 
 Till
Kön 
 Män
 Kvinnor
 Båda könen
Graf  
 Exkludera icke-melanom från diagrammet
 Lägg till linjer som sammankopplar text med respektive sektor
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.