Grafer > Stapeldiagram per cancer
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Statistika/Ålder 

Från 
 Till
År* 
Graf  
 Lägg till vertikala stödlinjer
Output  
 Nationalla
 Regionala
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.