Grafer > Befolkningspyramid
 
Population/År* 
Valmöjligheter  
 Lägg till vertikala stödlinjer
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.