Grafer > Trender per födelsekohort
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population 

Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Ålder 
Från 
 Till
Graf 
 Valmöjligheter 
 Lägg till stödlinjer
 Lägg till symboler
 Linjetyp
 Tunn
 Mellan
 Fet
Exempel på output: