Förbättring i överlevnad de senaste 15 åren
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Överlevnadstid