Överlevnad > Stapeldiagram per tidsperiod
 
Cancer 
 
 
Land 


Exempel på output: