Grafer > Trender (Prevalens)
Cancer*/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
 Båda könen
Population/År 


Start


Slut
Prevalens 

Statistika/Ålder 
 
Från 
 Till
Graf 
 Orientering
 Stående
 Liggande
 Valmöjligheter 
 Lägg till stödlinjer
 Lägg till trendlinjer
 Lägg till symboler
 Linjetyp
 Tunn
 Mellan
 Fet
 Smoothing/jämna ut 
* Flera länder och år kan väljas med hjälp av ‘Ctrl’-tangenten.
1. Du kan välja max 12 kurvor (använd knappen 'Kontrollera kurvor' om nödvändigt).
2. Utjämning (glidande medelvärden): för varje redovisat år baseras beräkningarna på antal och motsvarande års befolkningstal för 1 (ingen utjämning) , 3 respektive 5 år.
Exempel på output: