Brytpunktsanalys (Breakpoint analysis)
Denna första version av breakpoint-applikationen söker identifiera EN brytpunkt (ett trendbrott) under en vald tidsperiod (tidsserien måste vara mellan 5 och 20 år).
Cancer/Kön 
 
 
 Män
 Kvinnor
Population/År 

Startår
  
Slutår
  
Typ av data  
 Incidens
 Mortalitet
Statistika/Ålder 
 
Från 
Till
Graf 
 Sätt noll som startpunkt på den artimetiska skalan
 Lägg till stödlinjer
referenser
Vito M. R. Muggeo (2003). Estimating regression models with unknown break-points. Statistics in Medicine, 22, 3055-3071.
Vito M. R. Muggeo (2008). segmented: an R Package to Fit Regression Models with Broken-Line Relationships. R News, 8/1, 20-25.