Korttid fremskrivninger
 
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Populasjon/År 

Siste
  
Fremskrivning
  
Note:
Det kan ta litt tid å fullføre prosessen.

 Siste: siste observasjonsår.
 Fremskrivning: (Prediksjon) År for siste fremskrivning (til ”siste år” pluss 5).