Langtidsfremskrivninger
 Fremskriving av insidens for alle kreftformer, alle kreftformer unntatt annen hud, prostatakreft og brystkreft med NORDPRED-modellen kan være problematisk på grunn av effekten PSA-prøver og start av mammografitilbud har på insidens. I disse tilfellene kan det være et bedre valg å bruke konstante rater.
Kreftform/Kjønn 
 
 
 Menn
 Kvinner
Populasjon/År 

Siste
  
Data type  
 Insidens
 Dødelighet
Metode  
 NORDPRED
 Konstante rater
Note:
 Det kan ta litt tid å fullføre prosessen.
 Siste: siste observasjonsår.
 Metode: Fremskrivinger vil bli utført med NORDPRED (modellering) eller ved å bruke konstante rater basert på fem-års perioden forut for ‘siste’ år