Overlevelse
Her finnes aldersspesfikke og aldersstandardiserte 1- og 5-års relativ overlevelse for landene fordelt på kjønn. For bryst- og prostatakreft finnes også 10-års overlevelse. Pasienter er inkludert for årene 1966-2015.
Oppfølging av pasienter med hensyn til død og emigrasjon er til og med utgangen av 2016. ANCR-prosjektet “The survival of cancer patients diagnosed 1964-2003 in the Nordic countries” er publisert i Acta Oncologica 2010 issue 5. Der er 5-års relativ overlevelse 1964-2003 beskrevet i 13 artikler.
Lenke til artiklene finnes via www.ancr.nu/cancer-data/cancer-survival/.

Valgene gir muligheter for fremstilling av overlevelse i ulike tabeller og grafer. Tabellene kan eksporteres til en tekstfil. Grafene kan lagres ved å høyreklikke på figuren og velge alternativet 'Lagre bilde som...'.

Tabeller

    fordelt på kreftformer
    fordelt på lande
    for perioder

    Kvalitet

Grafer 

  Linjediagram
    Trender
    Aldersspesifikke
       fordelt på land
       fordelt på periode
       fordelt på periode/land

  Søylediagram
    fordelt på land
    fordelt på periode
    forbedring i overlevelse siste 15 år


NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.