Prevalens
Tabeller som kan eksporteres til en tekstfil.
Grafer som kan lagres ved å høyreklikke på figuren og ved så å velge 'Lagre bilde som...' funksjonen.
Tabeller

    fordelt på kreftformer
    fordelt på populasjon
    fordelt på år

Grafer 

  Linjediagram

    Trender

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.