NORDCAN prosjektet
Velkommen til NORDCAN. I NORDCAN kan du finne opplysninger om insidens (antall nye tilfeller), dødelighet, prevalens (antall personer som lever med en kreftdiagnose) og overlevelse de 50 største kreftformer i de nordiske land. Dette web-baserte programmet gir adgang til summariske data med mulighet for å lage grafer og tabeller. Regionale data for opp til 6 regioner for hvert land er inkludert for insidens, dødelighet og prevalens. En detaljert presentasjon fra det norske kreftregisteret med eksempler på hvordan NORDCAN brukes finnes i special_issue-NORDCAN.pdf. Man kan få tilgang til geografisk fordeling fordelt på fylker for insidens og dødelighet for perioden 1972-2006 ved å bruke NORDCAN programmet på PC.
  • The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har eiendomsrett til materialet på hjemmesiden. Data uthentet fra denne hjemmeside er offentlig tilgjengelig. Det kan brukes ”som det er” men må siteres med angivelse av den anbefalte referanse (se nedenfor).
  • Systematisk nedlasting av data for å lage eller bygge opp, direkte eller indirekte, en samling, database eller oversikt er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra ANCR ved sekretariatet.
  • Nordic cancer Union (NCU) har støttet prosjektet økonomisk.
  • Denne applikasjonen er utviklet i samarbeid med Section of Cancer Surveillance (CSU) i IARC.
  • Før du begynner å bruke NORDCAN anbefales det først å lese avsnittet: NORDCAN databasen.
  • Tabeller og grafer blir dannet på bakgrunn av de valg brukeren tar. Det kan ta noe tid å beregne tabeller og grafer i programmet.
Data kan presenteres som:

1. tabeller som kan eksporteres til en tekstfil eller lagres som en pdf-fil.
2. grafer som kan lagres ved å høyreklikke på figuren og ved så å velge 'Lagre bilde som...' funksjonen.


Anbefalt referanse
Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Kejs AMT, Hertzum-Larsen R, Johannesen TB, Khan S, Leinonen MK, Ólafsdóttir E, Petersen T, Schmidt LKH, Trykker H, Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 7.3 (08.07.2016). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.