NORDCAN prosjektet
Velkommen til NORDCAN – Kreftstatistikk for de nordiske landene.

NORDCAN er en database med kreftstatistikk for de nordiske landene; Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland.
Her finner du opplysninger om nye krefttilfeller (insidens), kreftdødelighet, antall personer som lever med en kreftdiagnose (prevalens) og kreftoverlevelse. Statistikken kan produseres i form av tabeller og figurer for mer enn 50 kreftformer, og kan fritt brukes.

Vi kan levere kreftstatistikk for mange år, og for insidens er mer enn 70 år med data tilgjengelig, fra starten av det første nasjonale kreftregisteret i 1943 til de seneste år med tilgjengelige data. De populasjonsbaserte dataene som er tilgjengeliggjort for NORDCAN-databasen, er således nyere enn tilsvarende kreftstatistikk i resten av verden, og vi oppdaterer databasen hvert år.

Statistikken i NORDCAN er stilt til rådighet av Association of Nordic Cancer Registries (ANCR), og data er levert av de nasjonale kreft- og dødsårsaksregistrene. Vi har mulighet til å følge de enkelte kreftpasienter med hensyn på død i folkeregistrene, noe som benyttes når vi beregner prevalens og relativ overlevelse.

Antall krefttilfeller kan avvike noe fra tall i de publiserte, nasjonale årsrapporter. Dette skyldes av NORDCAN følger internasjonale regler med hensyn på opptelling, slik at statistikken er sammenlignbar mellom de enkelte land (Pukkala et al, 2018). Du kan lese mer om hvordan vi konverterer data og hvilke data som ikke er sammenlignbare i menyvalget ”NORDCAN databasen”. En detaljert presentasjon, med eksempler på hvordan databasen kan brukes, er laget av det norske Kreftregisteret og kan leses på special_issue-NORDCAN.pdf.

  • The Association of the Nordic Cancer Registries (ANCR) har eiendomsrett til materialet på hjemmesiden. Data uthentet fra denne hjemmeside er offentlig tilgjengelig. Det kan brukes ”som det er” men må siteres med angivelse av den anbefalte referanse (se nedenfor).
  • Systematisk nedlasting av data for å lage eller bygge opp, direkte eller indirekte, en samling, database eller oversikt er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra ANCR ved sekretariatet.
  • Nordic cancer Union (NCU) har støttet prosjektet økonomisk.
  • Denne applikasjonen er utviklet i samarbeid med Section of Cancer Surveillance (CSU) i IARC.
  • Før du begynner å bruke NORDCAN anbefales det først å lese avsnittet: NORDCAN databasen.
  • Tabeller og grafer blir dannet på bakgrunn av de valg brukeren tar. Det kan ta noe tid å beregne tabeller og grafer i programmet.
Data kan presenteres som:

1. tabeller som kan eksporteres til en tekstfil eller lagres som en pdf-fil.
2. grafer som kan lagres ved å høyreklikke på figuren og ved så å velge 'Lagre bilde som...' funksjonen.


Anbefalt referanse
Danckert B, Ferlay J, Engholm G , Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A and Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019).
Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available from http://www.ancr.nu, accessed on day/month/year.

Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, Køtlum JE, Olafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH (2010). NORDCAN-a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010 Jun;49(5):725-36. .

NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - All Rights Reserved.